Poţi să atragi în viaţa ta partenerul ideal ?
(dacă nu l-ai găsit încă)


Ce-ai zice sä poţi atrage in viaţa ta partenerul ideal, dupä dorinţa şi imaginaţia ta ?
Ce-ai zice dacä ai afla cä existä un secret, o baghetä magicä pentru a obţine ce doreşti in viaţä şi cä aceastä baghetä magicä este in mâna ta – chiar dacä nu ştii sä o foloseşti ?
Ai spune , desigur , cä este o utopie. Cä ai incercat sä-ţi gäseşti partenerul, dar ai avut parte de experienţe eşuate. Iar acum te gândeşti cu groazä cä vei ajunge “o fatä bätrânä coclitä şi cu multe inele pe degete”.
Dar dacä ai afla cä milioane de oameni folosesc deja bagheta magicä – färä sä-şi dea seama, iar zeci de mii de oameni o folosesc conştient , construindu-şi viaţa pe care şi-o doresc ?
Atunci probabil cä nu ai mai sta pe gânduri şi te-ai gräbi sä afli secretul.
Inainte de a ţi-l dezvälui , vreau sä-ţi aduci aminte. Ti s-a intâmplat sä te gândeşti intens la o persoanä apropiatä şi peste câteva minute (sau ore) ea sä-ţi dea telefon sau sä vä intälniţi in oraş ? Cunoşti oameni care se tem cä se vor imbolnävi şi ,de aceea, chiar se imbolnävesc ? Ai fost ingrijoratä cä vei pierde un examen şi , din päcate, l-ai pierdut?
Ei bine, şi tu faci astäzi acelaşi lucru. Te focalizezi pe gândul cä nu ai incä un partener de viaţä şi aceastä nepläcutä realitate te obsedeazä. Rezultatul va fi mai multä singurätate şi dezamägire.
Pentru cä secretul pe ţi-l dezvälui este urmätorul :
Forţa fundamentalä care determinä ce se intâmplä in viaţa ta este felul in care iţi focalizezi mintea. Dacä te focalizezi pe ceea ce doreşti, obţii ceea ce doreşti. Dacä te focalizezi pe ceea ce nu doreşti, obţii ceea ce nu doreşti.
Pare o ironie a soartei ! Dacä te focalizezi pe necazuri, vei atrage in viaţa ta necazuri. Te focalizezi pe lipsa de dragoste, şi vei fi lipsitä de dragoste. Te focalizezi pe lipsa de bani şi vei duce lipsä de bani.
Deci , fii atentä pe ce iţi focalizezi mintea ! Dacä tu crezi cä vei eşua in a intâlni oameni noi şi a intra intr-o relaţie, iţi sabotezi orice şansä de succes. Pentru cä –inconştient- vei face totul pentru a evita oameni noi in viaţa ta şi apoi te vei plânge cä eşti singurä şi nefericitä.
Ceea ce trebuie sä faci este sä te focalizezi pe ceea ce doreşti. Adicä pe o relaţie armonioasä cu cineva care sä te inţeleagä şi sä te iubeascä. Focalizeazä-te pe sentimentele de bucurie, confort, siguranţä , iubire pe care ţi le aduce relaţia ce o vei stabili.
Focalizare inseamnä a te gândi insistent la un lucru şi a crea imagini mentale ale acestuia.Când te focalizezi pe ceva, creezi o stare interioarä ce te impinge sä acţionezi intr-un anumit fel. Te determinä sä observi lucruri pe care altfel nu le-ai fi observat. Te determinä sä fii atentä la oameni şi situaţii care te vor ajuta sä te apropii de ceea ce doreşti. Te determinä sä faci paşii care sä te ducä la rezultatul dorit.
Revenind la intrebarea din titlu, iatä ce trebuie sä faci practic.
1. Defineşte cu claritate ceea ce vrei. Trebuie sä ai o idée clarä a ceea ce doreşti. Nu iţi poţi focaliza mintea pe o ţintä vagä. Cu cât eşti mai précisä, cu atât şansele de a obţine ceea ce doreşti sunt mai mari.
In cazul de faţä , obiectivul este “Sä intâlnesc partenerul ideal care sä mä accepte aşa cum sunt, sä mä iubeascä şi sä petreacä mult timp cu mine. Partenerul meu ideal vreau sä aibä urmätoarele calitäţi : ….” Aici scrie o listä detaliatä, care sä fie compatibilä cu propriile tale calitäţi.
2. Afirmä-ţi scopul. Afirmaţiile sunt enunţuri ale intenţiei tale, scrise la timpul prezent, sunt pozitive şi sunt formulate ca şi cum scopul a fost deja atins. Exemple : “Eu atrag in viaţa mea o relaţie armonioasä.” “Eu primesc şi ofer iubire.” “Eu intâlnesc partenerul ideal pentru mine.”
Citeşte-le cu voce tare de câteva ori şi fä acest lucru de 2 ori pe zi.Cel mai bine este dimineaţa la trezire şi noaptea inainte de culcare.
Scrie-le pe bucäţi de hârtie şi plaseazä-le astfel ca sä le ai mereu in faţa ochilor.
3. Vizualizeazä rezultatul final. Creazä o imagine mentalä a rezultatului la timpul prezent, ca şi cum s-ar fi intâmplat deja. Implicä-te in aceastä imagine cu toate simţurile (vezi, miroşi, atingi, auzi). Adaugä imaginii emoţii pozitive de bucurie, satisfacţie, linişte etc.
Repetä procesul de vizualizare de 2 ori pe zi, dimineaţa şi noaptea.Iţi ia in total 20-25 de minute, dar meritä investiţia de timp.
4. Simte emoţia ce insoţeşte indeplinirea scopului. Cu cât pui mai multe emoţii şi sentimente in spatele gândului, cu atât realizarea va fi mai rapidä.
Se poate spune cä rezultatul ce ţi-l doreşti va apare cu atât mai repede cu cât sunt mai mari frecvenţa de vizualizare şi implicarea emoţionalä.
Cei 4 paşi sunt absolut necesari pentru reuşitä.
Dacä nu ştii exact ce vrei (pasul 1), nici nu este cazul sä mai incerci.
Dacä foloseşti doar afirmaţii (pasul 2) , te poţi aştepta la o ratä de succes de 10%.
Dacä foloseşti afirmaţii şi vizualizäri (paşii 2+3) , te poţi aştepta la o ratä de succes de 55%.
Dacä foloseşti afirmaţii, vizualizezi rezultatul final şi simţi emoţia realizärii a ceea ce vizualizezi (paşii 2+3+4) , te poţi aştepta la o ratä de succes de 100% !
Acum ştii ce ai de fäcut. Si tu poţi sä obţii ceea ce doreşti
Incepe chiar acum sä-ţi schimbi in bine viaţa. Ce mai aştepţi ?

Silviu Popa. PhD - Doctor în Ştiinţe