De ce doar 4% din români sunt bogaţi ?

Aţi observat cä , in toate sondajele de opinie efectuate in România, doar 4 % räspund “Reuşim să avem tot ce ne trebuie” ?
M-am intrebat si eu, ca multi alţii . De ce doar 4% ?
Pânä de curând aş fi räspuns simplu : pentru cä atât reprezintä numeric profitorii tranziţiei. Adicä acei indivizi care au profitat , cel mai adesea ilegal şi imoral, de procesul de privatizare pentru a acumula averi uriaşe. Ii ştiţi , sunt “foştii”. Foştii activişti, foştii securişti, foştii directori etc.
Ceea ce m-a pus pe gânduri a fost insä faptul cä , şi in Statele Unite, şi in Europa unitä, procentul celor bogaţi este tot 4% . Iar acolo nu existä tranziţie. Capitalismul funcţioneazä de aproape 300 de ani.
Aceasta inseamnä cä, in afarä de “foşti” (care ar putea sä reprezinte totuşi pânä la 1 % !) . existä un numär semnificativ de români care au devenit bogaţi pornind de la zero. Iar pentru succesul lor existä o explicaţie simplä, dar şocantä.
Ea e valabilä şi pentru români la fel de bine cum a fost valabilä pentru americani, germani sau italieni.
Cei 4 % sunt bogaţi pentru cä au dorinţa sä fie bogaţi, au credinţa cä pot fi bogaţi şi au curajul de acţiona pentru a fi bogaţi. Restul de 96% nici mäcar nu s-au gândit cä pot deveni bogaţi; in consecinţä, nici nu au devenit.
Deşi paradoxal, acesta este adevärul : “Eşti ceea ce gândeşti cä poţi sä fii.” A spus-o in urmä cu 70 de ani Napoleon Hill, autorul celebrei “Think and grow rich” , cartea de referinţä pentru ştiinţa succesului.
Oamenii bogaţi, cei 4 % , au un mod de gândire total diferit de al celor säraci sau cu venituri medii. Ei gändesc diferit despre viaţä, despre ei inşişi , despre bani şi bogäţie.
In fapt, existä patru deosebiri esenţiale intre cum gândesc oamenii bogaţi şi oamenii säraci.
1. Oamenii bogaţi cred : “Eu imi construiesc viaţa.”
Oamenii säraci cred : “Lucrurile se intâmplä in viaţa mea.”
Dacä vreţi sä creaţi bogaţie, este imperativ sä credeţi cä sunteţi la cärma vieţii voastre, cä vä creaţi fiecare moment al vieţii ,mai ales al vieţii voastre financiare. Pentru cä aveţi controlul ei, sunteţi singurii responsabili pentru viaţa voasträ.
Oamenii säraci joacä in schimb rolul de victimä a vieţii. Ei sunt convinşi cä alţii sunt de vinä pentru tot ce li se intâmplä : guvernul, vecinii, soacra etc.
E timpul sä vä hotärâţi ce vreţi. Puteţi fi victime sau puteţi fi bogaţi. Puteţi fi frunzä-n vânt sau pilotul avionului. Nu uitaţi: “Eşti ceea ce gândeşti cä poţi sä fii.”
2. Oamenii bogaţi joacä pentru a câştiga
Oamenii säraci joacä pentru a nu pierde
Vreau sä vä intreb : dacä aţi juca intr-un sport oarecare numai in defensivä , ce şanse aţi avea sä câştigaţi ? Desigur , nici una. Aşa fac oamenii säraci. Grija lor principalä este supravieţuirea şi siguranţa, nu bogäţia şi abundenţa.
Care este ţelul dumneavoasträ in viaţä ? Care vä este intenţia cea mai profundä ?
Telul oamenilor bogaţi este sä aibä o bogäţie masivä. Telul oamenilor säraci este sä aibä destul cât sä-şi pläteascä facturile …
Una din legile prosperitäţii spune : Obţii ceea ce intenţionezi cu adevärat sä obţii. Dacä obiectivul este sä ai destul cât sä-ţi pläteşti facturile, vei câştiga exact atât şi nici un leu (greu) in plus. Dacä doreşti sä fii bogat , atunci ţelul täu trebuie sä fie bogäţia. Nu doar plata facturilor şi un trai decent. Ci BO-GA-TI-A.
3. Oamenii bogaţi sunt decişi sä fie bogaţi
Oamenii säraci nu sunt decişi sä fie bogaţi
In mintea fiecäruia dintre noi existä un fişier al bogäţiei. El conţine toate credinţele noastre despre cât de bine e sä fii bogat. Dar pentru mulţi oameni, fişierul include şi opinii cum cä a fi bogat nu e tocmai pläcut. Aceşti oameni primesc mesaje interne contradictorii despre bani şi bogäţie.
O parte a minţii lor spune “A avea mulţi bani e foarte distractiv.”. Dar o altä parte se plânge “Da, dar va trebui sä muncesc ca un câine. Ce distracţie e asta?”. O parte spune “Bogäţia inseamnä o viaţä lipsitä de griji.” iar cealatä parte räspunde “Banii n-aduc fericirea “ .
Aceste mesaje divergente constituie unul din motivele principale pentru care cei mai mulţi oameni nu devin niciodatä bogaţi.
De fapt, motivul nr.1 pentru care oamenii nu obţin ceea ce doresc este cä ei nu ştiu exact ce doresc.
Oamenii bogaţi sunt foarte clari : ei doresc bogäţie. Ei nu şoväiesc in dorinţa lor. Sunt total angajaţi in cursa câtre bogäţie. Ei vor face tot ceea ce este necesar, indiferent de obstacole, pentru a-şi atinge ţinta.
Oamenii bogaţi nu trimit in univers mesaje contradictorii. Ei trimit un mesaj precis: “Intenţionez sä fiu bogat şi acţionez in acest sens.”
Oamenii säraci sunt nehotärâţi şi confuzi. Ei trimit mesaje de genul : “Aş vrea sä fiu bogat, dar nu sunt prea sigur cä bogäţia e un lucru bun.” Ce räspuns ar putea primi de la univers un astfel de mesaj ? Doar atât : “Anunţä-mä când te hotäräşti!“
4. Oamenii bogaţi se concentreazä pe oportunitäţi
Oamenii säraci se concentreazä pe riscuri
Când intânesc o problemä de viaţä , oamenii bogaţi väd in ea o ocazie de câştig. Oamenii säraci väd o posibilitate de pierdere.
Mintea omului särac cautä in orice situaţie ceea ce este räu sau poate sä se termine räu. Ea se intreabä “Si dacä o sä meargä prost ?” şi räspunde “Cred cä o sä meargä prost.”. Oamenii saraci se tem de eşec , se aşteaptä la eşec şi , din päcate, au parte de eşec.
Mintea omului bogat afirmä “Va merge bine pentru cä voi face sä meargä bine.” Oamenii bogaţi se aşteaptä sä reuşeascä. Ei sunt increzätori in calitäţile lor, in forţele lor, in capacitatea lor de succes. Ei cautä oportunitäţi de profit in orice situaţie, färä sä fie ingrijoraţi de riscuri.
Aceste patru diferente majore de gândire explicä de ce doar 4 % dintre romani sunt bogaţi.Exista foarte puţini in România şi in lume care au o gândire de om bogat. Doar 4 % !
Vestea bunä este cä , modificând felul de gândire, vä modificaţi automat parametrii vieţii exterioare. Adoptând in mod conştient o gândire de om bogat, veţi deveni curând un om bogat. Pare incredibil, dar existä numeroase, copleşitoare dovezi in sprijinul acestei afirmaţii.Mii, zeci de mii de oameni din toatä lumea au träit acestä experienţä minunatä.
Si dumneavoasträ vä puteţi alätura lor. Dezvoltaţi o mentalitate a prosperitäţii şi aplicaţi-o in viaţa zilnicä. Rezultatele vä vor ului. Cu siguranţä.

Silviu Popa. PhD - Doctor în Ştiinţe