-->

Cei ce reuşesc

Suntem ceea ce mâncäm – spune o carte recentä. De acord. Ceea ce mâncäm determinä reconstrucţia şi vitalitatea celulelor noastre. Dacä vom mânca de obicei alimente de proastä calitate, pline de gräsimi, de chimicale , de E-uri, vom ajunge sä ne imbolnävim.

Suntem ceea ce bem – spune o reclamä pentru apä (mineralä şi platä). De acord. Calitatea apei este esenţialä pentru procesele biologice din organismul nostru. O apä impurä, lipsitä de mineralele necesare corpului, duce in mod sigur la boalä.

Cu aceste douä afirmaţii , cam toatä lumea este de acord. Si, in general, incearcä sä ţinä cont de ele in viaţa de zi cu zi.

Mai existä insä ceva la fel de important ca mâncarea şi apa. Ceva care influenţeazä viaţa noasträ, in bine sau in räu, mult mai mult decât mâncarea şi apa. Ceva care face diferenţa intre un om sänätos şi un om bolnav, intre un om bogat şi un om särac, intre un om fericit şi un om nefericit, intre un om de succes şi un ratat.

Ce anume ? Gândurile noastre.

Gândurile noastre au o putere imensä de a crea viaţa noasträ exterioarä. Ca sä fiu mai exact, este vorba de gândurile ce apar repetat, in mod frecvent in mintea noasträ. Gânduri ca “Nu sunt suficient de bun pentru acest post” , “Nu merit sä câştig mai mulţi bani” , “Sunt prea tânär/prea bätrâm pentru a reuşi” produc intotdeauna situaţii de eşec şi mediocritate pentru cei ce le repetä färä sä se controleze. Gânduri precum “Merit tot ce e mai bun de la viaţä” sau “Munca mea este valoroasä şi vreau sä fiu plätit foarte bine pentru ea” sunt o premizä puternicä pentru o carierä de succes.

Dacä analizäm cu obiectivitate şi sinceritate momentele principale din viaţä, observäm cä noi suntem singurii responsabili pentru ele.Nimeni altcineva decät noi, prin opţiunile pe care le-am fäcut şi prin acţiunile ce au urmat opţiunilor noastre. Ce stau in spatele opţiunilor noastre ? Credinţele şi convingerile noastre, adicä gânduri repetate pânä s-au intipärit in mintea noasträ. Suntem ceea ce gândim in mod repetat.

Suntem aşadar posesorii unei forţe imense de a crea propria realitate a vieţii noastre .Insä, din päcate, foarte puţini sunt conştienţi de acest dar divin cu care ne-am näscut şi il folosesc aşa cum trebuie pentru implinirea personalä. Sunt cei 3-4 % de aşa numiţi “fericiţi ai soartei” , acei oameni pentru care lucreazä şi pe care ii invidiazä ceilalţi 96-97% .

Dumneavoasträ unde vä situaţi ? Ce vä impiedicä sä fiţi acolo unde doriţi sä fiţi ? Ce vä impiedicä sä cultivaţi doar gândurile pozitive, care sä vä ajute sä vä atingeţi idealul ?

Drumul spre o viaţä mai bunä, mult mai bunä incepe din interior. Mai devreme sau mai târziu, cei ce reuşesc sunt cei ce gändesc cä pot reuşi.


Dr.Silviu Popa