Poţi deveni şi tu o persoanä norocoasä ?

Aţi intâlnit oameni ce par a fi norocoşi in orice imprejurare ? Ei gäsesc un loc bun de parcare când nici mäcar locurile proaste nu sunt disponibile.Ei gäsesc slujbe invidiate de mulţi. Când se aşeazä la coadä pentru a-şi pläti factura la telefon, tocmai se deschide un nou ghişeu şi nimeresc primii.Printr-o coincidenţä fericitä intâlnesc oamenii potriviţi exact in momentul potrivit.

Consideräm cä un om este norocos dacä, färä vreun efort aparent, inträ mereu in situaţii favorabile.Succesul vine mult mai uşor pentru el. Despre el se spune : “Are noroc cu carul” , “S-a näscut sub o stea norocoasä”.

Ei, bine, studii ştiinţifice recente contrazic aceasta prejudecatä şi demonstreazä un lucru uimitor : norocul nu este un atribut intâmplätor al câtorva aleşi ai soartei. Dimpotrivä, norocul este rezultatul unei anumite atitudini faţä de viaţä pe care o au norocoşii şi nu o au ghinioniştii. Prin schimbarea atitudinii, iţi poţi schimba norocul.

Cu alte cuvinte, iţi poţi genera propriul noroc, trasformându-te dintr-o persoanä ghinionistä intr-una norocoasä !

Vi se pare greu de crezut ? Citiţi in continuare cu atenţie.

Dr.Richard Wiseman,directorul laboratorului de cercetäri psihologice al Universitäţii Hertfordshire din Anglia, a studiat timp de 10 ani natura norocului. De ce unii oameni au noroc şi alţii nu ? Dupä ce a efectuat sute de experimente şi mii de interviuri, el a ajuns la concluzia cä oamenii işi genereazä propriul noroc sau ghinion, prin modul in care gândesc şi se comportä.El a demonstrat, de asemenea, cä este posibil sä märim nivelul de noroc din viaţa noastä.

Dr.Wiseman a studiat un grup de 400 de voluntari proveniţi din toate categoriile sociale şi de vârstä. Ei s-au autocaracterizat iniţial ca fiind foarte norocoşi ori foarte ghinionişti. Pe parcursul celor 10 ani de cercetäri , voluntarii au completat numeroase chestionare, au efectuat teste psihologice şi au participat la experimente de laborator.

Rezultatele cercetärilor au arätat clar cä norocul nu este o forţä externä magicä sau intâmplätoare. Cä diversele superstiţii referitoare la noroc (ex: pisica neagrä, numärul 13 etc) nu au nici un fundament experimental.Ele se bazeazä pe ipoteza greşitä cä norocul este ceva exterior omului şi ,de aceea, ar putea fi atras sau pierdut cu anumite obiecte (talismane,amulete) sau ritualuri (descântece, blesteme). Nu existä oameni näscuţi norocoşi sau ghinionişti. Deşi ei nu cunosc cauza realä a norocului lor, responsabile pentru acesta sunt gândurile şi acţiunile lor.

Studiile au dus la concluzia cä oamenii norocoşi işi creazä propriul noroc, urmând (inconştient) 4 principii de viaţä : 1) creazä şi observä uşor ocaziile favorabile 2) iau decizii ascultându-şi propria intuiţie 3) au aşteptäri pozitive de la viaţä 4) aleg partea pozitivä a lucrurilor .

Un aspect foarte interesant al cercetärii a fost urmätorul : pe baza acestor 4 principii de viaţä, dr.Wiseman a realizat “şcoala norocului” – o serie de experimente care sä examineze dacä norocul personal poate fi imbunätäţit prin adoptarea modului de a gândi şi acţiona al persoanelor norocoase.

Dupä o lunä de exerciţii, rezultatele au fost senzaţionale ! 80% dintre participanţi au devenit mai norocoşi,mai satisfäcuţi de viaţa lor . Ghinioniştii au devenit norocoşi, iar norocoşii au devenit şi mai norocoşi ! Unii voluntari foşti ghinionişti şi-au gäsit partenerul de viaţä, iar alţii au obţinut promoväri profesionale.

Cercetärile menţionate au stat la baza cärţii “The Luck Factor” (Factorul Noroc), publicatä in 2003 şi devenitä rapid un best-seller.

Aşadar – norocul poate fi creat şi imbunätäţit.Putem inväţa sä fim norocoşi, aşa cum inväţäm sä conducem automobilul. Si cu cât inväţäm mai mult şi practicäm mai mult, vom avea tot mai mult noroc, iar oamenii vor spune “Ce stea norocoasä aveţi !” .

Da, vä puteţi schimba norocul ! Incepând chiar de azi puteţi träi o viaţä plinä de succes, dragoste şi bucurie. Ce mai aşteptaţi ?

dr.Silviu Popa